Forum på nätet

I och med Internets framkomst finns det idag otaliga forum på nätet, det vill säga “diskussionsplatser” där folk kan skriva, lämna tips och byta kunskap med varandra. Du kan idag hitta forum i många olika segment, det finns forum för alla intressen.

Ett forum brukar vanligtvis bestå av samma delar, dessa är;

  • Huvudkategorier – Dessa brukar vara ordnade i hierarkisk ordning och dessa säger vilka huvudämnen det finns på forumet.
  • Underkategorier – Dessa behöver inte finnas med men på många forum finns det underkategorier under varje huvudkategori för att det ska vara lättare att hitta det man söker.
  • Trådar – Det är enskilda diskussioner på forumet där det finns en rubrik per tråd.

Vanligtvis finns det en startsida för varje forum där du hittar samtliga huvudkategorier listade. När du går in på en huvudkategori brukar antingen underkategorierna komma fram eller så alla trådar som finns under denna huvudkategori.

Vill du skriva i en tråd brukar det överst i tråden stå regler och vad tråden handlar om. Vill du stället skapa en ny tråd brukar det finnas en rubrik “Ny tråd”, det kommer då upp ett textdokument där du kan skriva din fråga eller fundering, sedan trycker du skicka för att publicera. När inlägget är skickat hamnar det överst i denna kategori så att andra kan se och kommentera.